Lidmaatschap

download hier het inschijformulier (PDF)

download hier het inschijformulier (DOCX)

AANMELDING
Wil je lid worden bij TV Heino? Dat kan eenvoudig door het online inschrijfformulier in te vullen. Je gegevens worden dan automatisch bij onze ledenadministratie aangeleverd.  Ook kun je een inschrijfformulier downloaden van onze website of ophalen bij de tennistrainer. Dit formulier kun je mailen aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zodra je inschrijving is verwerkt ontvang je binnen enkele weken een ledenpas en een factuur voor de automatische incasso van het lidmaatschap.
Het is bij TV Heino niet mogelijk om alleen tennislessen te volgen, hier zit altijd een lidmaatschap aan verbonden.
Inschrijving voor tennislessen betekent dus dat je lid moet zijn van de TV Heino.

Tennislessen
Leden hebben de mogelijkheid om op ons park tennisles te volgen. Deze lessen worden zowel in de zomer als in de winter gegeven door Erwin Mekers. Inschrijving voor de tennislessen verloopt via Erwin Mekers.

LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. TV Heino kent vier soorten lidmaatschappen: senior-, student- en junior- of een deellidmaatschap.
Seniorlid wordt men op 1 januari van het jaar waarin men 18 wordt.
Een seniorlid is een studentlid als vóór 1 december een kopie van zijn/haar geldige studenten-ov-jaarkaart of een inschrijving op een school voor dagonderwijs wordt ingeleverd bij de ledenadministratie.
Een lidmaatschap bij TV Heino gaat men aan tot wederopzegging (zie afmelding lidmaatschap).

TARIEVEN
Doorlopend lidmaatschap 2018

 • Junior € 57,25
 • Student € 78,05
 • Senior € 137,50

Gezinskorting doorlopend lidmaatschap:
Het 3
e en 4e lid van een gezin krijgt € 22,50 korting; het 5e lid speelt gratis.

Deellidmaatschap
Een deellidmaatschap kost € 60,- voor drie aan één gesloten maanden, een langere periode kost evenredig meer. Met een deellidmaatschap kan niet worden deelgenomen aan de Clubkampioenschappen van de TV Heino of aan de KNLTB competitie/toernooien.

BETALING
Het lidmaatschap van TV Heino wordt jaarlijks middels KNLTB collect via een automatisch incasso geïncasseerd. Je ontvangt een factuur via de mail. Via deze mail kun je kiezen of je het lidmaatschap ineens of in 3 termijnen wilt betalen. Indien je het lidmaatschap in termijnen wilt betalen zit er per termijn een extra bedrag van € 0,50 aan verbonden.
Indien je geen keuze maakt voor de betaling van het lidmaatschap is TV Heino gemachtigd om het lidmaatschap ineens te incasseren. Deze machtiging heeft u gegeven door ondertekening van het inschrijfformulier.

LEDENPAS BIJ DEELLIDMAATSCHAP
Na aanmelding voor een deellidmaatschap ontvangt u een tijdelijke ledenpas. Hierop staat uw naam en de geldigheidsduur. De tijdelijke ledenpas geeft u daarmee in de genoemde periode:

 • toegang tot clubgebouw en daarmee de mogelijkheid voor het afhangen van banen (va. sept/okt. 2018)
 • de mogelijkheid deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Ben je de tijdelijke ledenpas kwijt, meld je dan bij de ledenadministratie voor een nieuwe pas. Zie voorwaarden bij het kopje “verloren (KNLB) ledenpas” verder in de tekst.

KNLTB LEDENPAS
Bij een doorlopend lidmaatschap ontvang je binnen enkele weken na de aanmelding een KNLTB ledenpas. Voordelen van deze KNLTB ledenpas zijn o.a. toegang tot alle officiële competities en open toernooien, mits deze pas is voorzien van een pasfoto. Zonder ledenpas ben je uitgesloten van deelname. Verder krijg je korting bij partners van de KNLTB en korting op toegangskaarten voor tennisevenementen in Nederland, zie voor meer informatie www.knltb.nl.
Vanaf de ingebruikneming van het nieuwe clubgebouw (september/oktober 2018) kun je ook met je ledenpas het clubgebouw betreden en ook de tennisbanen digitaal afhangen. Je kunt daarmee duidelijk maken op welke tijd en op welke baan je wilt spelen. Elk jaar wordt door de KNLTB nieuwe ledenpassen uitgeleverd. De uitgifte van deze ledenpassen wordt elk jaar medio maart georganiseerd middels de zogeheten ‘pasjes avond’.

Verloren (KNLTB) ledenpas
Leden die hun ledenpas kwijt zijn, kunnen een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De kosten voor het aanvragen van een nieuwe ledenpas zijn € 5,-. Het duurt enkele weken voordat de nieuwe ledenpas wordt verzonden. Zodra de pas geleverd is ontvang je hiervan een factuur. De betaling wordt dan middels een automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Digitale pasfoto
Om deel te nemen aan wedstrijden en/of toernooien moet uw KNLTB ledenpas voorzien zijn van een (pas)foto. Deze foto kunt u digitaal aanleveren bij de ledenadministratie via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuwe en/of vervangen van pasfoto
Leden die een nieuwe pasfoto op hun ledenpas willen, kunnen deze vóór 1 december voorafgaand aan de start van het nieuwe verenigingsjaar digitaal aanleveren bij de ledenadministratie via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via KNLTB clubapp invoeren. De foto van een juniorlid moet na vijf jaar worden vervangen. De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee.

Voorwaarden KNLTB digitale pasfoto

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige,levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegenverzetten. Indien het hoofd bedekt is,dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
 • De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

CLUBONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN (COA)
Heel veel taken en werkzaamheden worden door leden gedaan in bestuur en commissies. Aanvullend vraagt TV Heino van haar seniorleden om jaarlijks iets voor de vereniging te doen om het contact tussen de leden te bevorderen, de saamhorigheid te vergroten, en de kosten van diensten en onderhoud zo laag mogelijk te houden. De taken kunnen variëren van kantinedienst tot parkonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden en bestuur- of commissiewerk.
Ter herinnering en stimulering betaalt elk seniorlid eenmalig een borg van € 50,- (vanaf tennisjaar 2018). De borg wordt bij inschrijving via een automatische incasso geïncasseerd. Tijdens inschrijving kunt u aangeven voor welke taken je wilt inschrijven. Indien je geen COA taken verricht, dan vervalt de borg en wordt deze opnieuw in het begin van het nieuwe tennisjaar geïncasseerd.
Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap ontvang je de borg retour, mits je elk jaar de COA hebt verricht. Indien je het lidmaatschap beëindigt vóór de afgesproken COA dienst is uitgevoerd, dan vervalt de borg.

AFMELDING LIDMAATSCHAP TV HEINO
Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende seizoen gebeuren. Bij afmelding ná 1 december wordt het volledige lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) bij de ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Opzeggingen van tennislessen bij Erwin Mekers staan los van opzeggingen bij TV Heino. Dit moet je dus bij beide zelf doen.